Systeem A: natuurlijke toevoer en afvoer

principe van een ventilatiesysteem A

 

  • Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren.
     
  • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.
     
  • Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.
Voordelen Nadelen

Het systeem heeft de laagste kostprijs.

 

Het systeem realiseert een schouweffect op basis van de winddruk en de luchtdruk. Bijgevolg is het niet, of zeer beperkt regelbaar. Bij veel wind treden soms grote warmteverliezen op. Het is dus weinig energiezuinig. Bij sommige weersomstandigheden kan de ventilatie net onvoldoende zijn.

Er is weinig onderhoud.

De hoog uitstekende afvoerkanalen ogen niet altijd mooi.

Het is eenvoudig te installeren. Na de bouw of bij verbouwing kunnen gemakkelijk roosters toegevoegd worden.

De uitvoering is soms moeilijk.

 

Er is geen elektrisch verbruik van ventilatoren.

Soms is er een koudegevoel aan de vensters.