Systeem D: mechanische toevoer en afvoer


principe van een ventilatiesysteem D

 

  • Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten.
     
  • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.
     
  • Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch door elektrische ventilatoren.
Voordelen Nadelen

Bij dat systeem kunt u extra investeren in warmteterugwinning. Een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht wordt gerecupereerd en herbruikt om de (koude) toevoerlucht voor te verwarmen. Zo kunt u minimaal en gecontroleerd ventileren met 70 à 90 % minder energieverlies (afhankelijk van het rendement van de warmtewisselaar).

Let er op dat de warmteterugwinning kan worden uitgeschakeld tijdens de zomer, als de buitentemperatuur te hoog oploopt.

Het systeem geeft minder problemen met over- of onderdruk.

Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.

Het systeem haalt beter de normen in alle weersomstandigheden.

 

Er is meer keuze in de plaats van de toevoer- en afvoeropeningen.

 

Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.

 
Published on: 
09-05-2017