Verhoogde investeringsaftrek

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.) biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht. 

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Informatie over de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen (waarvoor het VEKA deels bevoegd is) vindt u hieronder en in de Handleding verhoogde investeringsaftrek . De handleiding bevat ook verwijzingen over de andere investeringen.

Voor de energiebesparende investeringen uitgevoerd in het belastbaar tijdperk (2021) verbonden aan aanslagjaar 2022 gelden volgende percentages:

 • 25% algemeen percentage voor de investeringsaftrek voor eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap.
  De Federale Regering besliste op 6 november om in het kader van de COVID-19 pandemie enkele fiscale bepalingen van de wet van 15.07.2020 (CORONA III) te verlengen tot 31 december 2022. Dit gaat o.a. over de verhoogde investeringsaftrek van 25% voor eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap voor investeringen verkregen of tot stand gebracht na 12 maart 2020. Deze verlenging kadert in een breed sociaal economisch steunpakket. De programmawet van 20 december 2020 die dit regelt, werd op 30 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Concreet betekent dit dat eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap geen attest bij het VEKA moeten aanvragen voor hun investeringen die verkregen zijn of tot stand gebracht na 12 maart 2020.
 • 13,5% voor overige ondernemingen.
  Deze investeringsaftrek is van toepassing voor energiebesparende investeringen uitgevoerd in het belastbaar tijdperk (2021) verbonden aan aanslagjaar 2022. Om van deze investeringsaftrek te kunnen genieten moet de onderneming een attest aanvragen bij het VEKA. In dit attest wordt aangegeven voor welk investeringsbedrag de investeringsaftrek van 13,5% van toepassing is.

Aandachtpunten bij de aanvraag

Correspondentie via  mail

Tot op heden werken wij zo goed als uitsluitend van thuis uit. Daarom vragen wij  u om alle stavingsdocumenten van uw dossier te mailen naar investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be. Voor een vlotte behandeling vragen wij u volgende regels te respecteren bij het opsturen van de stavingsdocumenten per mail:

 • bezorg ons voor elk dossier een afzonderlijke mail (meerdere dossiers = evenveel afzonderlijke mails)
 • bundel de ondertekende aanvraag en de facturen samen tot één pdf-document, met als bestandsnaam het dossiernummer
 • verstuur de pdf als bijlage van de mail (wij aanvaarden enkel pdf-formaat)

Let op, onze systemen laten slechts 10 MB per mail toe. Gebruik voor grotere bestanden volgende alternatieven:

 • plaats de bestanden in een One Drive map en deel die map met het VEKA. Bezorg de link via mail aan investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be
 • of plaats ze op een lokale server waar u het VEKA toegang toe geeft.

Zijn bovenstaande alternatieven niet mogelijk? Neem contact met ons op via investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be. We bekijken of u eventueel uw bestanden kunt opladen op onze systemen. (Verstuur nooit info via “We Transfer”, want uw gegevens zijn via deze weg niet veilig.)

Het kan gebeuren dat mails verstuurd vanuit investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be, als SPAM of ongewenste mail worden beschouwd. Daarom raden we u aan om het mailadres investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be als betrouwbaar mailadres aan te duiden in uw mailprogramma, zodat de mails in uw mailbox terecht komen.

We raden digitale communicatie aan. Bent u niet in de mogelijkheid om uw documenten te digitaliseren? In dat geval mag u alle documenten per post opsturen. Hou er rekening mee dat correspondentie per post (o.a. door het thuiswerk) grote vertraging kan oplopen, waardoor de tijdige* aflevering van de attesten niet gegarandeerd kan worden.

* In dit kader verwijzen wij naar de bepaling die ook op elke beslissing vermeld is: “Indien de belastingaangifte al gebeurd is op het moment dat u het attest ontvangt, moet u (een kopie van) het attest binnen de 30 dagen na ontvangst bezorgen aan de Administratie der Directe Belastingen. De Controleur van de belastingen ontvangt een kopie van de beslissing zodat hij kan overgaan tot rectificatie van uw belastingaangifte.”

Praktisch

pdf bestandHandleiding verhoogde investeringsaftrek (794 kB) voor investeringen 2021 (aanslagjaar 2022).

Via deze webapplicatie kan u de attesten voor het bekomen van de verhoogde investeringsaftrek aanvragen.

Vragen over de verhoogde investeringsaftrek kan u stellen via investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be

Published on: 
22-05-2019