Energielabel en ecodesign-eisen voor verwarming

Op 26 september 2015 trad de Europese Ecodesignverordening in werking.  Sinds die datum mogen producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de handel gebracht worden of voor gebruik in de EU geproduceerd worden.  Met deze verordening wordt het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, waardoor het energieverbruik afneemt. 

Nieuwe verwarmingstoestellen krijgen ook een energielabel – gaande van A tot G-label, vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines, waarmee nieuwe toestellen eenvoudiger op basis van hun rendement ingedeeld kunnen worden. Voor het eerst worden alle verwarmingstechnieken op dezelfde manier (in HS – of bovenste verbrandingswaarde) gemeten, waardoor het rendement en energieverbruik van verschillende soorten toestellen beter vergeleken kan worden. Voor warmtepompen komen er bijkomende eisen op het vlak van geluidsemissies.

In de praktijk zijn er zowel eisen voor verwarmingsketels met een vermogen tot en met 70 kW als voor ketels met een vermogen groter dan 70 kW. We bespreken hier alleen de ketels tot en met 70 kW.

De Ecodesignverordening is voor stookolie- en gasketels sinds 26 september 2015 effectief van toepassing. De verordening is van toepassing op de productie van nieuwe toestellen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies en rendement.

Sinds 26 september 2018 zijn de ecodesign eisen strenger geworden.

De eisen hebben betrekking op de seizoensgebonden energie-efficiëntie.

Voor appartementen is de situatie al wat complexer dan voor individuele woningen.

Hiervoor gelden andere Europese Verordeningen.

De eisen worden strenger.

Die kan u houden indien deze voldoet aan de eisen voor bestaande ketels.

Wetgeving ecodesign en energielabel

Wat kan nog, wat kan niet meer? Waar moet de installateur op letten? Hoe kunnen pakketlabels worden gemaakt?

Waar kan u terecht met vragen?

Ook belangrijk

Er bestaat een productlabel en een pakketlabel.

bereken-besparing
Published on: 
02-07-2020