Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

Het beleid in Vlaanderen zet in  op zowel mitigatie als adaptatie van klimaatverandering:

  • Mitigatie: tegengaan of beperken van klimaatverandering door de broeikasgasuitstoot te verminderen.
  • Adaptatie: aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering.

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 bestaat uit 3 onderdelen:

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020

Met het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 wil Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen tussen 2013 en 2020 verminderen om de klimaatverandering tegen te gaan. Tegelijkertijd wordt in dit plan ook de basis gelegd voor verdere inspanningen voor emissiereducties tegen 2050.

Het plan geldt voor sectoren die niet onder het Europees emissiehandelssysteem voor energie-intensieve bedrijven (EU ETS) vallen: mobiliteit, gebouwen, landbouw en de (beperkte) niet-ETS-onderdelen voor industrie en energie. De focus van het VMP ligt dan ook voornamelijk op alle interne maatregelen die technisch en economisch uitvoerbaar én maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 (2.73 MB)

In 2016 organiseerde de Vlaamse Regering een participatief traject met oog op het versterken van het Vlaams energie en klimaatbeleid. Eind 2016 sloot de Vlaamse Regering een Klimaat- en Energiepact af:

Het laatste voortgangsrapport van het Vlaams Mitigatieplan werd besproken op de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020:

Derde Voortgangsrapport van het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 (1.44 MB)

Vlaams Adaptatieplan 2013-2020

Klimaatverandering laat zich de laatste decennia reeds duidelijk voelen, ook in Vlaanderen met een stijging van de zeespiegel, hogere (gemiddelde) temperatuur met hogere kans op hittegolven, langere periodes van droogte (in de zomer), meer (winterse) neerslag en verhoogde kans op hevig onweer. Het Vlaams Adaptatieplan heeft tot doel een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar Vlaanderen is voor klimaatverandering, de weerbaarheid van Vlaanderen tegen de gevolgen van klimaatverandering te verhogen en ons zo goed mogelijk aan te passen aan de te verwachten effecten.

Vlaams Adaptatieplan (1.57 MB)

Het laatste voortgangsrapport van het Vlaams Adaptatieplan werd besproken op de Vlaamse Regering van 9 februari 2018:

Voortgangsrapport 2016-2017 van het Vlaams Adaptatieplan (662 kB)

 

 

Meer info i.v.m. adaptatie

 

Oudere klimaatplannen en voortgangsrapporten

Ander Vlaams klimaat- en energiebeleid

Published on: 
20-10-2021