Vlaamse Regering neemt maatregelen tegen energiearmoede met nieuw Energiearmoedeplan 2025

  • 10 december 2021

De Vlaamse Regering wil de komende jaren extra inzetten op het verminderen van energiearmoede in Vlaanderen. Daarom werd vandaag in het kader van het nieuwe ‘Energiearmoedeplan 2025’ een visienota met concrete maatregelen goedgekeurd om de energiearmoede in Vlaanderen structureel te bestrijden. De focus ligt voornamelijk op maatregelen die de energie-efficiëntie van woningen van kwetsbare gezinnen verbeteren. Daarnaast blijft ook het bewaken van de betaalbaarheid van energie een belangrijk actiepunt. 
 
Stijgende energiearmoede in Vlaanderen
In 2020 duwde de coronacrisis heel wat gezinnen in een financieel onzekere situatie als gevolg van werkloosheid, faillissementen en onverwacht hoge afrekeningen voor energie omwille van een verhoogd verbruik tijdens de twee lockdowns. Daarbovenop worden we sinds de tweede helft van 2021 geconfronteerd met historisch hoge energieprijzen. Een jammer gevolg is dat het risico op energiearmoede in Vlaanderen verder stijgt. Iemand leeft in energiearmoede zodra hij het bijzonder moeilijk heeft om zijn woning van voldoende energie te voorzien. In Vlaanderen heeft ongeveer 15% van de gezinnen te kampen met dit maatschappelijk probleem. Energiearmoede komt vaker voor bij huishoudens waarvan de woning onvoldoende geïsoleerd is. Om deze problematiek tegen te gaan, worden op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir, verschillende maatregelen genomen. 

Doorslaggevende maatregelen 
In het nieuwe ‘Energiearmoedeplan 2025’ ligt de focus vooral op het structureel verbeteren van de energieprestaties in woningen van kwetsbare doelgroepen. Vanaf 2025 kunnen woningen met een F-label volledig ongeschikt worden verklaard. Op die manier wil de Vlaamse Regering de toegang tot kwaliteitsvolle woningen verhogen. Dit geldt in het bijzonder voor woningen op de huurmarkt, waar een deel van de doelgroep zich bevindt. Verder worden de woon- en energiepremies vanaf midden 2022 hervormd en samengevoegd in ‘Mijn VerbouwPremie’. De hogere premies (op basis van inkomen) en de bredere doelgroep hebben als doel voor kwetsbare doelgroepen de financiële haalbaarheid van renovatiewerken te verhogen. 

Daarnaast zijn er nog tal van andere maatregelen die de energiearmoede in Vlaanderen dienen te verlagen zoals de verderzetting van het Noodkoopfonds, het bevorderen van toegang tot energiezuinige toestellen door middel van verhuur met lage maandelijkse aflossing, het begeleiden van sociale huurders, ondersteuning bieden bij het opstellen van haalbare afbetalingsplannen voor klanten die schulden hebben opgebouwd, financiële ondersteuningsmaatregelen zoals de 0%-energielening én de verhoogde premies voor isolatie en voor de vervanging van het huidige verwarmingstoestel, … 

Het volledige maatregelenpakket vindt u op https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be (10 december 2021). 

Published on: 
14-12-2021