Voorwaarden

Als u overweegt te investeren in groene warmte, benutting van restwarmte of een warmtenet komt uw project mogelijks in aanmerking voor een investeringssubsidie. Deze subsidie in de vorm van een call wordt jaarlijks gelanceerd en moet voor een bepaalde datum overgemaakt worden.

De volgende call groene warmte: van 15 februari tot en met 12 maart 2021.

De volgende call restwarmte en warmtenetten: van 15 februari tot en met 12 maart 2021.

Voor de productie (en injectie) van biomethaan is de datum van een volgende call biomethaan nog niet bekend.

Ontvangt uw project (strategische) ecologiesteun, dan komt u niet in aanmerking voor deze call. Onder bepaalde voorwaarden kan wel een gezamenlijk project ingediend worden.