Warmtekaart Vlaanderen

De warmtekaart Vlaanderen geeft o.a. inzicht in:

  • waar nu al warmtenetten zijn en gepland zijn,  
  • welke straatdelen een hoge en welke een lage warmtevraagdichtheid hebben,
  • waar grootverbruikers met een warmtevraag van meer dan 0,2 GWh zich bevinden,
  • grote opwekkingsinstallaties (zoals afvalverbrandingsinstallatie, thermische energiecentrales en WKK’s).

De kaartlagen en achterliggende gegevens bevatten waardevolle informatie voor gemeenten, provincies, studiebureau’s en andere partijen om op verder te bouwen wanneer ze lokale warmtezoneringsplannen en beleidsplannen voor de verduurzaming van hun warmtevraag willen ontwikkelen.

Het rapport pdf bestandWarmte-in-Vlaanderen-rapport-2020 (4.15 MB) beschrijft hoe de kaarten tot stand kwamen.

Liever een beschrijvende video bekijken dan het rapport doornemen? Dat kan onderaan deze pagina.

De warmtekaarten uit dit rapport en de achterliggende cijfers vindt u op Geopunt Vlaanderen:

De warmtekaart Vlaanderen  werd opgemaakt in het kader van de Europese rapporteringsverplichting over warmte en koude:

  • artikel 14 (1) en (3) van de Energie Efficiëntie Richtlijn 2012/27/EU,
  • artikel 15, lid 7, van de Hernieuwbare Energie Richtlijn (EU) 2018/2001.
Deze video is interessant voor wie warmtezoneringsplannen of beleidsplannen voor duurzame verwarming wil ontwikkelen.
Archief Warmtekaart Vlaanderen

Elke vijf jaar moet voldaan worden aan de Europese rapporteringsverplichting over warmte en koude.  
Dit is het vorige rapport: Warmtekaart Vlaanderen, rapport 2015:  pdf bestandVITO-rapport 'Warmte in Vlaanderen, rapport 2015' (2.85 MB).
Het rapport 2020 is het meest recente, dat vindt u hiernaast.

Published on: 
23-01-2018