Verplichte warmtemeters

Een nauwkeurige meting van het energieverbruik is een motivatie voor de gebruiker om energie te besparen. Voor gebouwen met centrale warmteproductie of voor warmtelevering via warmtenetten voorkomt een nauwkeurige, geijkte meting ook heel wat discussie over de verdeling van de energiekosten.

Individuele warmtemeting

Een individuele warmtemeting is sinds 31 december 2016 verplicht in elk appartementengebouw en elk multifunctioneel gebouw met een centrale opwekker voor warmte, koeling of warm tapwater of met levering vanuit een stadsverwarmingsnet. Lees meer over de individuele warmtemeting.

Centrale warmtemeting

Een centrale warmtemeting is verplicht bij de centrale warmtewisselaar of het centrale leveringspunt waar de warmte van een warmtenet wordt geleverd. Lees meer over de centrale warmtemeting.

De verplichting voor (individuele) warmtemetingen in appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen is een omzetting van de Europese richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie.