Warmteplan

Om de Vlaamse doelstelling groene energie te halen, moeten we veel meer de groene stroom en groene warmte maken én onze energie-efficiëntie sterk verbeteren. De Vlaamse Regering werkt hiervoor diverse initiatieven uit.

Onze warmtevraag zorgt voor meer dan de helft van het Vlaamse energieverbruik. Vandaag maken we maar een kleine fractie van onze warmte uit groene energiebronnen. En heel wat restwarmte (afkomstig van fossiele brandstoffen) verdwijnt ongebruikt in de lucht.  

Groene warmte is, net zoals zon en wind, vaak een lokaal verhaal met verschillende spelers. Provincies, steden en gemeenten hebben een grote rol, maar ook bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties zijn belangrijk om dit plan te doen slagen.

Download het pdf bestandwarmteplan.pdf (475 kB)

Barometer

barometerRecente cijfers en evoluties in een helder overzicht.