Warmteplan

Warmte is met een aandeel van meer dan 50% de belangrijkste component in het energieverbruik in Vlaanderen. De uitdaging in de komende jaren is om de warmtevraag zo duurzaam mogelijk in te vullen. De Vlaamse Regering keurde op 10 december 2021 de acties uit de visienota Warmteplan 2025 goed. 
Het Warmteplan 2025 bevat 26 maatregelen om de omslag te maken naar duurzaam verwarmen en het vergroenen van energiedragers. Het plan zorgt daarmee voor de uitvoering van de doelstellingen rond groene warmte en restwarmte in het Regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.
De Vlaamse minister bevoegd voor Energie zal zorgen voor de verdere uitwerking van deze acties. Alle minister zullen zelf de maatregelen uitvoeren die onder hun bevoegdheid vallen.

Groene warmte is, net zoals zon en wind, vaak een lokaal verhaal met verschillende spelers. Provincies, steden en gemeenten hebben een grote rol, maar ook bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties zijn belangrijk om dit plan te doen slagen.

Download de pdf bestandVisienota_Warmteplan_2025.pdf (1.03 MB)

Barometer

barometerRecente cijfers en evoluties in een helder overzicht.

Published on: 
19-11-2018