Wat zijn F-gassen?

In een aantal toepassingen worden gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) gebruikt. F-gassen is een verzamelnaam voor volgende soorten gassen: HFK’s (fluorkoolwaterstoffen), PFK’s (perfluorkoolwaterstoffen) en SF6 (zwafelhexafluoride). Ze komen vrij in de atmosfeer als gevolg van lekken in de toepassingen waar ze worden gebruikt.

HFK’s zijn verantwoordelijk voor het grootste aandeel in de uitstoot van F-gassen. Ze werden en worden voornamelijk gebruikt in toepassingen waar vroeger ozonafbrekende stoffen werden gebruikt en waarvan het gebruik gaandeweg werd verboden. Ze worden onder meer gebruikt als koelmiddel in koeltoepassingen en airconditioning, als blaasmiddel bij de productie van kunststofmaterialen en in aërosolen, en als ontvettingsmiddel. Met de afbouw en uiteindelijke stopzetting van het gebruik van ozonafbrekende stoffen, ingezet vanaf de jaren ’90, steeg gaandeweg het gebruik van deze HFK’s.

In België worden PFK's gebruikt bij de productie van halfgeleiders en SF6 onder meer in elektrische schakelinrichtingen.

F-gassen hebben een zeer hoge GWP-waarde en hebben dus een grote (negatieve) invloed op de opwarming van de aarde. Volgende tabel toont de GWP-waardes van de belangrijkste F-gassen in vergelijking met deze van de andere beter bekende broeikasgassen:

Broeikasgassen

GWP-waarde

CO2

1

CH4 (methaan)

25

N2O (lachgas)

298

Belangrijkste F-gassen:

 

R410A

2.088

R404A

3.922

R507

3.985

HFK-125

3.500

HFK-134a

1.430

HFK-143a

4.470

HFK-152a

124

HFK-227ea

3.220

HFK-32

675

SF6

22.800

C4F10

8.860

C6F14

9.300

CF4

7.390

Omwille van hun zeer hoge GWP-waarde worden er op mondiaal, Europees en Vlaams niveau maatregelen en initiatieven uitgewerkt die de uitstoot van deze broeikasgassen naar de atmosfeer moeten beperken en vermijden. Het beleid is gericht op:

  1. het verhogen van de lekdichtheid van de toepassingen waarin ze worden gebruikt; en
  2. het gebruik van dergelijke gassen te verbieden of te ontmoedigen, en het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven te stimuleren.

Lees ook

Contacteer ons
Team F-gassen
Published on: 
07-01-2021