Stroomgroep Hernieuwbare energiebronnen

De Stroomgroep Hernieuwbare energiebronnen bespreekt zowel de lopende beleidsmaatregelen en plannen rond hernieuwbare energie als mogelijke nieuwe maatregelen die de groei kunnen versterken. De Stroomgroep wordt ook geconsulteerd om bijvoorbeeld input te verzamelen voor een nieuw regeerakkoord. De betrokken stakeholders vertegenwoordigen de sector van de hernieuwbare energie, de energiegebruikers, wetenschappelijke instellingen, betrokken overheidsorganisaties, netbeheerders, …

De huidige stakeholders zijn Nelectra, ORI, VEB, NAV, Confederatie Bouw, Bouwunie, ATTB, OVED, Techlink, Rescoop, ABVV, VOKA, Fluxys, Informazout, Encon, Boerenbond, Febeliec, Agoria, Fluvius, Energyville, Organisatie voor Duurzame Energie, Viessmann, Ecopower, BBL, VEB, Flux50, Biogas-e, PMV, Remeha en Vito

De voorzitter is Dirk Van Evercooren, directeur van Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen.

Het VEKA verleent ondersteuning voor organisatie, agendavoorstel en voorbereidende documenten en rapportering. Verslaggeving gebeurt zowel bij consensus als met vermelding van minderheidsposities.   

Alhoewel de energie-administratie zeker wil vermijden dat de Stroomgroepen te groot en onwerkbaar worden, kunnen geïnteresseerden (sectororganisaties, NGO’s, … ) die menen waardevolle input te kunnen aanleveren voor dit traject, een vraag tot deelname bezorgen aan de contactpersoon.  Alle betrokkenen kunnen ook vragen om op de hoogte te worden gehouden via de verslaggeving. 

Ontstaan

Het proces “Stroomversnelling”, het traject naar een Vlaamse Energievisie, werd door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid in 2016 opgestart. Op uitnodiging van de minister hebben heel wat organisaties in 5 zogenaamde Stroomgroepen (Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Financiering, Flexibiliteit en Governance) samengewerkt aan input voor de Vlaamse Energievisie.

Begin 2019 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid de energie-administratie gevraagd deze 5 Stroomgroepen opnieuw op te starten. Meer informatie vindt u hier. Via een viertal inhoudelijke sessies die zijn doorgegaan in de periode mei-september 2019, zijn in de Stroomgroep Hernieuwbare energie  actievoorstellen uitgewerkt met het oog op de verfijning en verdere concrete invulling van de finale versie van het VEKP/NEKP en de voorbereiding van de beleidsnota’s Energie en Klimaat 2019-2024. In september 2019 is deze fase afgerond met een slotdocument. Het VEKA heeft de inhoudelijke ondersteuning van de Stroomgroep Hernieuwbare energie verzorgd. 

Vandaag bestaan de Stroomgroepen Hernieuwbare energie, Energie-efficiëntie en Flexibiliteit nog steeds. De Stroomgroepen Governance en Financiering bestaan niet langer. Aansluitend werden twee nieuwe Stroomgroepen in het leven geroepen: Data en de Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid. 

Contactgegevens Stroomgroep Hernieuwbare energiebronnen
Graaf De Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
België
Agenda
  • Mei 2022: samenkomst Stroomgroep Hernieuwbare energie 
  1. Resultaten eerste call groene stroom.
Published on: 
17-05-2022