Stroomgroep Energie-efficiëntie

De Stroomgroep Energie-efficiëntie heeft als doel de verschillende stakeholders nauw en op een actieve manier te betrekken bij zowel de beleidsvoorbereiding als de beleidsevaluatie van maatregelen ter ondersteuning van het energie-efficiëntiebeleid.  Het werkprogramma van de Stroomgroep Energie-efficiëntie wordt in overleg met de stakeholders vastgelegd.  De Stroomgroep wordt voorgezeten door Agoria. Het VEKA zorgt voor de inhoudelijke en logistieke ondersteuning. 

De stakeholders zijn Agoria, ATTB, BBLV, Boerenbond, Bouwunie, Essencia, FEBEG, Febeliec, Fluvius, NAV, Nelectra, OVED, Pixii, Samen Klimaatactief, Samenlevingsopbouw, SERV, Ugent, Unizo, VCB, VOKA, WTCB en Cogen Vlaanderen

Ontstaan

Het proces “Stroomversnelling”, het traject naar een Vlaamse Energievisie, werd door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid in 2016 opgestart. Op uitnodiging van de minister hebben heel wat organisaties in 5 zogenaamde Stroomgroepen (Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Financiering, Flexibiliteit en Governance) samengewerkt aan input voor de Vlaamse Energievisie.

Begin 2019 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid de energie-administratie gevraagd de Stroomgroepen opnieuw op te starten. Via een viertal inhoudelijke sessies die zijn doorgaan in de periode mei-september 2019, zijn in de Stroomgroep Energie-efficiëntie actievoorstellen uitgewerkt met het oog op de verfijning en verdere concrete invulling van de finale versie van het VEKP/NEKP en de voorbereiding van de beleidsnota’s Energie en Klimaat 2019-2024. In september is deze fase afgerond met een slotdocument. Meer informatie vindt u hier

Het VEKA heeft de inhoudelijke ondersteuning van de Stroomgroep Energie-efficiëntie verzorgd. Voor 6 thema’s die door de Stroomgroep Energie-efficiëntie werden vastgelegd, heeft het VEKA werkdocumenten opgesteld die als basis hebben gediend voor de besprekingen in de Stroomgroep. Deze werkdocumenten zullen de komende jaren door het VEKA regelmatig worden geactualiseerd.

U kan deze werkdocumenten hier terugvinden:

Relevante studies

Impact van sloop- en heropbouw op de gemeentelijke belastingsinkomsten

Steden en gemeenten vervullen een belangrijke rol in de opwaardering en verduurzaming van de woningen en gebouwen op hun grondgebied.  Sommige gebouwen zijn er echter zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw waarschijnlijk de betere optie is. In de 13 Vlaamse centrumsteden geldt daarom al een verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw van een woning. Sinds dit jaar kunnen particulieren buiten deze steden ook beroep doen op de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie.

Een aanvullend lokaal sloopbeleid kan voor steden en gemeenten een krachtig instrument zijn om doelstellingen op vlak van ruimte, energie en kwalitatief wonen versneld te verwezenlijken. Zo kan een slimme lokale slooppremie met gerichte toekenningscriteria verloederde buurten opwaarderen, leegstand bestrijden en/of de verdichting van woonkernen bevorderen.

Recent onderzoek van de KU Leuven, in opdracht van het Vlaams Energieagentschap, toont nu ook aan dat steden en gemeenten een lokale slooppremie op korte tot middellange termijn kunnen terugverdienen. Zo stijgen onder andere de inkomsten uit de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing door het hoger kadastraal inkomen van de nieuwe woningen. In het rapport worden hiervoor enkele cases uitgewerkt op basis van reële data uit het Groot Vlaams Woningonderzoek (2013).

De analyse van de KU Leuven toont hiermee aan dat aanvullend gemeentelijk sloopbeleid zodoende ook vanuit budgettair perspectief waardevol is.

Lees hier de volledige nota: pdf bestandKUL_nota_lokale_slooppremie.pdf (304 kB) .

Agenda
  • 23/09/21: (digitale) samenkomst Stroomgroep 
  1. Europese financiëring 
  2. Feedback versterkt wetgevend kader voor niet-energie intensieve industrie en premie na audit
  • November: samenkomst Stroomgroep
  1. Renovation Wave
  2. Herziening Europese richtlijnen EED en EPBD