Wetgeving WKC en mededelingen

In detail

De toepassing van deze wetgeving wordt toegelicht in volgende mededelingen en de toelichting.

Om continuïteit bij de behandeling van de dossiers te garanderen, werden (tot bericht van wijziging) volgende mededelingen van de VREG overgenomen:

Mededeling Informatie over
pdf bestandde mededeling MEDE-2013-3 (875 kB)

Toepassing van het steunmechanisme met uitzondering van volgende titels:

  • 3.3 Beschikbare en nuttige warmte
  • 3.4 Boetewaardes per ontbrekend certificaat
  • 3.15 Wijziging aan een bestaande installatie
  • 4.2 Kenmerken van projecten en installaties, tweede paragraaf
  • 4.3 Biomassastromen voor vergisting of verbranding
  • 5.1 Voor welke projecten moet een startdatum aangevraagd worden, paragraaf 4 en 5, figuur 3 (voor aanvragen, ingediend vanaf 1/1/15)
  • 6.3 Zowel groenestroom als warmte-krachtkoppeling
  • 7.2 Startdatum voor 2013
  • 10 Minimumsteun

Let op, ten gevolge van aanpassingen aan de regelgeving zal de mededeling MEDE-2013-3 van VREG op korte termijn in zijn geheel worden ingetrokken.

pdf bestandde mededeling MEDE-2008-3 (91 kB)

WKK gebruikt voor CO2-bemesting in een tuinbouwserre

 

Het VEKA behoudt zich evenwel het recht voor bepaalde wijzigingen in de interpretatie van de regelgevende teksten door te voeren, van zodra een evaluatie van bovenvermelde teksten heeft kunnen plaatsvinden. Wijzigingen zullen steeds op voorhand aangekondigd worden, via publicatie op deze webpagina.

Een toelichting geeft een verduidelijking , waaruit geen rechten geput kunnen worden:

Toelichting Informatie over
pdf bestandToelichting_Beschikbare_warmte (724 kB) Het toepassen van beschikbare warmte en de overgangsbepaling naar aanleiding van de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit vanaf 1 juli 2017.

 

Ook interessant
Published on: 
24-11-2020