Windplan 2025

Het Windplan 2025 moet zorgen voor het realiseren van de doelstellingen voor windenergie, zoals ze opgenomen zijn in het Regeerakkoord, de Beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. De Vlaamse Regering stemt in met de acties uit de visienota Windplan 2025. De Vlaamse minister bevoegd voor Energie zal zorgen voor de verdere uitwerking van de voorgestelde acties, en alle ministers zullen het initiatief nemen om de maatregelen uit te voeren waarvoor de entiteiten onder hun bevoegdheid verantwoordelijk zijn. Bovendien worden alle ministers gelast om tegen eind 2021 binnen hun eigen entiteiten te zoeken naar geschikte gronden voor het plaatsen van grote windturbines om onder andere het principe van tendering van steun te testen. Het Vlaams Energiebedrijf zal deze oefening initiëren, coördineren en hierover rapporteren.

Download pdf bestandVisienota Windplan 2025.pdf (1 MB)

barometerRecente cijfers en evoluties in een helder overzicht.