Windwerkgroep

De Windwerkgroep is samengesteld uit 17 vertegenwoordigers van kabinetten, administraties en deskundigen inzake

 • milieuvoorwaarden (geluid, slagschaduw, veiligheid);
 • ruimtelijke ordening;
 • monumenten en landschappen;
 • natuur;
 • landbouw;
 • economie;
 • energie.

Door de brede samenstelling kan de Windwerkgroep een globaal oordeel vellen.

De windwerkgroep:

 • doet waar nodig beroep op deskundigen in specifieke materie (bv. radarimpact, luchtvaart, ...);
 • geeft projectadvies;
 • geeft beleidsadvies (bv. voorbereiding van omzendbrieven en beleidsplannen);
 • kan onafhankelijke, objectieve, informatie verschaffen rond nieuwe windturbineprojecten aan omwonende en overheden;
 • kan een bemiddelende rol spelen bij hinder van grootschalige windturbines.