Zelftest koelinstallaties

 

Wat is de zelftest koelinstallaties?

Aan de hand van enkele eenvoudige vragen over je  koelinstallatie, airconditioningsysteem of warmtepomp krijg je adviezen over de onderhoudsverplichtingen voor het uitbaten van zo een koeltoepassing. Je komt te weten of je een initiatief moet nemen om in orde te zijn met de regelgeving, en of er zaken zijn waarover je best raad vraagt aan de koeltechnische firma die instaat voor het onderhoud.

Voor wie is deze zelftest koelinstallaties?

De zelftest is bedoeld voor exploitanten en eigenaars van koelinstallaties, airconditioning- en warmtepompsystemen die gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) bevatten. De vragenlijst is bewust kort gehouden en de vragen zijn eenvoudig gesteld. Koeltechnische kennis is niet vereist om de vragen in te vullen.

Uiteraard kunnen ook koeltechnici, experten en anderen de test gebruiken om na te gaan wat de verplichtingen zijn voor welbepaalde koelinstallaties.

Waarom zou ik de zelftest koelinstallaties invullen?

Exploitanten en eigenaars van koelinstallaties, airconditioning- en warmtepompsystemen zijn niet altijd op de hoogte van de regelgeving voor het (correcte) onderhoud van hun installatie. Die regelgeving is trouwens niet altijd eenvoudig  en mogelijk ook verwarrend. Deze tool is voor jou als exploitant of eigenaar van koeltoepassingen alvast een hulpmiddel om na te gaan of je bij het uitbaten van de installatie aan de milieuregelgeving voldoet.  

Het correct onderhouden van de installatie verkleint de kans op lekkage van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) die zeer vaak in koeltoepassingen en warmtepompen worden gebruikt, en die een zeer negatieve impact op het klimaat hebben.

Welke gegevens heb ik nodig om de zelftest te kunnen invullen?

Je zou moeten weten welk koelmiddel in de koeltoepassing aanwezig is en in welke hoeveelheid (kg). Probeer daarbij de correcte benaming van het koelmiddel te kennen en niet alleen de commerciële benaming (die verschilt van fabrikant tot fabrikant).

Toch krijg je ook een nuttig advies als je de nodige informatie niet hebt om de zelftest in te vullen.   Als je merkt dat je eigenlijk niet over de nodige informatie beschikt om na te gaan aan welke verplichtingen je moet voldoen, heb je immers de eerste stap gezet om een ongewenste situatie weg te werken.

Start de zelftest koelinstallaties

Lees ook

Contacteer ons
Team F-gassen
Published on: 
17-01-2022