Hoe actueel is de zonnekaart?

De zonnekaart is gebaseerd op hoogtemetingen (DHMV II). De metingen zijn - via vluchten met laserapparatuur - ingezameld tussen februari 2013 en maart 2015 (zie vliegschema hieronder). De zonnekaart is dus een momentopname. Daarom kunnen we alleen een score en de bijhorende resultaat toekennen aan de gebouwen die voltooid waren op het ogenblik van de metingen. Het kan nog verschillende jaren duren voor er een nieuwe opmeting van Vlaanderen zal gebeuren. 

Meetcampagne Zonnekaart klein

De luchtfoto die we als achtergrondkaart aanbieden, dateert van hetzelfde moment als onze hoogtemetingen.  Op de luchtfoto ziet u over welke informatie wij beschikken met betrekking tot uw perceel. De achtergrondkaart 'stratenplan' is recenter en wordt jaarlijks geactualiseerd, vandaar dat u mogelijk uw gebouw (of bijbouw) wel op het stratenplan ziet, maar geen groen, geel of oranje kleurvak over uw dak krijgt.

Lees ook het antwoord op de vraag 'Waarom krijg ik geen gegevens voor (een deel van) mijn dak?'

Published on: 
19-08-2019