De zonnekaart vindt mijn adres niet. Wat kan ik doen?

Als de zonnekaart uw adres niet vindt, dan raden wij u om het eerst te proberen zoals beschreven in het antwoord op de vraag: Hoe zoek ik een gebouw op?

Vindt de zonnekaart nog steeds uw adres niet? Dan zit uw adres (nog) niet in het Centraal Referentie Adressenbestand (CRAB). Het CRAB (her-)kent in principe alle officiële bestaande adressen in het Vlaams Gewest. Het adressenregister wordt continu bijgewerkt dankzij meldingen door steden en gemeenten.  De graad van actualiteit wordt dus mee bepaald door hoe snel veranderingen gemeld worden.  Mogelijk is het adres nog niet gemeld aan - of nog niet verwerkt door - de beheerders van het adressenregister. 

Zo kunt u eenvoudig zelf controleren of uw adres in het register zit: zoek de straat op (zoals beschreven in het antwoord op de vraag: Hoe zoek ik een gebouw op?) en kies het stratenplan als achtergrondlaag. Ziet u op het stratenplan geen huisnummer waar uw gebouw ligt, dan zit het adres nog niet in het CRAB. Uw gemeentebestuur kan in dat geval een melding maken.

Published on: 
19-04-2019