Kunnen ook scholen, overheden, bedrijven en andere organisaties de zonnekaart gebruiken?

De zonnekaart gaat voor elk dak in Vlaanderen na hoe goed het scoort voor zonne-energie. Dus ook voor de daken van bijvoorbeeld bedrijven, scholen,  supermarkten, gemeentebesturen en andere organisaties. De enige voorwaarde is dat het gebouw voltooid was in de periode februari 2013 - maart 2015, want dat is de periode van de metingen (lees ook het antwoord op de vraag 'Hoe actueel is de zonnekaart?'). Van gebouwen die nog niet voltooid waren, hebben we geen zoninstralingsgegevens. 

Onafhankelijk van de oppervlakte van het dak, is het eerste resultaat steeds gebaseerd op standaardwaarden voor gemiddelde gezinssituaties. Voor andere situaties gelden specifieke rekenregels en parameters. Via de knop ‘personaliseer berekening’ kan u resultaten berekenen voor installaties op niet-residentiële gebouwen. Hou er wel rekening mee dat bij kleine en grote installaties de kostprijs en de berekende terugverdientijd minder nauwkeurig zijn. Als u zelf een offerteprijs ingeeft, verhoogt de betrouwbaarheid van het resultaat. 

De donkergroene geschiktheidsklasse geeft aan dat uw dak – in theorie – geschikt is voor een grote installatie (meer dan 10 kWp). Een installatie van deze omvang heeft geen recht op een terugdraaiende teller, maar wel op groenestroomcertificaten. Grote PV-installaties behoren tot de steuncategorie 2 (vermogen van 10 kWp tot 40 kWp), steuncategorie 2/1 (vermogen van 40 kWp tot 250 kWp) of categorie 3 (vermogen van 250 kWp tot 750 kWp).

De zonnekaart kan een inschatting maken van de kostprijs, de besparing en de terugverdientijd voor installaties tot 750 kW.
Voor grotere installaties wordt de steun projectspecifiek berekend door het team Monitoring en Evaluatie van het VEA. Meer info op: www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/technologieen-met-projectspecifieke-steun.

Zie ook het antwoord op de vraag 'Hoe berekent de zonnekaart niet-residentiële resultaten?'

Heeft u een grote (ideale) dakoppervlakte, maar niet de nodige middelen om te investeren in een installatie? Misschien is een participatief project met mede-investeerders wel iets voor u? Onze zonnegids geeft inspiratie en inzicht in de mogelijkheden.

Published on: 
23-04-2019