Ik heb een groot ‘ideaal’ dak(deel), waarom kan ik dat niet vol leggen?

De zoninstraling is niet overal hetzelfde op een dak(deel). De zonnekaart werkt daarom met drie zoninstralingsklassen en bepaalt voor elk dakdeel over welke oppervlakte elke klasse van toepassing is.

Uw dak(deel) krijgt een kleur/score op basis van de totale oppervlakte van elk van de drie zoninstralingsklassen die op uw dak zijn vastgesteld.

Het is dus mogelijk dat de totale nuttige oppervlakte van uw dak(deel) volstaat om uw dak(deel) als ‘ideaal’ te beschouwen (vanaf 5 m²), terwijl een (groot) deel van uw dakoppervlakte beperkt tot niet geschikt is. Omdat de laagste zoninstralingsklasse geen rendabele opbrengst verzekert voor zonnepanelen, laat de zonnekaart in stap ‘2. Ontwerp op uw dak’ geen panelen toe binnen de oppervlakten met de laagste zoninstralingsklasse. De opvulling zal dus automatisch stoppen als alle oppervlakten van de twee hoogste zoninstralingsklassen opgebruikt zijn.

Bekijk ook het antwoord op de vraag ‘Waarom begint de zonnekaart aan een nieuw dakdeel voor het vorige vol ligt?

Published on: 
19-04-2019