De oppervlakte van mijn dak(deel) klopt niet.

De oppervlakte van uw dak zoals weergegeven in het taartdiagram rechts bovenaan de pagina met berekeningen, komt overeen met het grondvlak van uw dak (zoals op het plan van uw huis). Het is een 2D-oppervlakte.

Om te weten hoeveel panelen er effectief op uw dak passen, is het nodig om ook de schuine oppervlakte van uw dak te kennen (de 3D-oppervlakte).

Deze 3D-oppervlakte vindt u in stap ‘2. Ontwerp op uw dak’ en wordt afgeleid uit de 2D-oppervlakte en de helling van uw dak.
 

Dakoppervlakte-2D-3D


Let op: dakdelen die zich onder boven bevinden of aan dakranden verhinderen een goede berekening van de helling, daardoor kan de berekende oppervlakte afwijken. Zie ook het antwoord op de vraag 'Kan een gebouw/dakdeel dat onder bomen ligt als score groen, ‘ideaal’ krijgen?'

Published on: 
19-04-2019