Betekent score groen 'ideaal', hoe donkerder hoe beter?

Neen. Op niveau van het dakdeel gebruiken we 3 kleuren: groen, geel of oranje.

Een dakdeel scoort groen 'ideaal' van zodra we 5 m² aaneengesloten dakoppervlakte detecteren met een zoninstralingswaarde van meer dan 1000 kWh/m²/jaar.

Zonnekaart donkergroen

Op niveau van het dak gebruiken we - naast oranje en geel - drie varianten van groen: van licht naar donker. Hoe donkerder, hoe groter de oppervlakte met een zoninstralingswaarde van meer dan 1000 kWh/m²/jaar.

Bekijk ook het antwoord op de vraag: 'Wat betekenen de kleuren/geschiktheidsklassen?'

Published on: 
19-04-2019