Klopt mijn resultaat? Hoe exact is de zonnekaart?

De zonnekaart geeft een indicatie van de zoninstraling op uw dak. Het is een rekenmodel dat zich baseert op beschikbare gegevens en automatisch beslissingen maakt op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes. Op elk van de gebruikte gegevens zit een foutenmarge.

Het opsplitsen van een dak in afzonderlijke dakdelen gebeurt automatisch en is afhankelijk van de structuur van het dak. Het resultaat wordt uiteraard niet dak per dak nagekeken. Het is dus normaal dat bepaalde aflijningen minder strak zijn of mogelijk zelfs afwijken van wat u verwacht. We zien dit vooral aan de randen van gebouwen en op platte daken met veel kleine dakelementen (bijv. schouwen), met technische installaties of waar al een zonneboiler of zonnepanelen liggen.

Of uw dak voldoende stabiel is, waar dakvensters liggen,... kunnen wij NIET uit onze metingen afleiden. 

Hoe de besparing en terugverdientijd berekend worden, vindt u onder 'Hoe berekent de zonnekaart het resultaat voor gezinnen?' of 'Hoe berekent de zonnekaart niet-residentiële resultaten?'

Published on: 
19-04-2019