Kan een gebouw/dakdeel dat onder bomen ligt als score groen, ‘ideaal’ krijgen?

Dat kan gebeuren. De zonnekaart is gebaseerd op een hoogtekaart, waarop de hoogte van de hoogst gelegen punten geregistreerd zijn. Dat kan in specifieke situaties afwijkingen opleveren. Zo zal de zonnekaart voor een gebouw onder bomen of onder een hoogspanningskabel, de zoninstraling op die hoogste punten zien en niet op het dakvlak dat eronder ligt. Een dak/dakdeel onder bomen zal dus in die gevallen foutief als ’ideaal’ ingekleurd staan. In de verdere berekeningen wordt dat in principe bijgestuurd en krijgt u als melding dat dit gebouw niet geschikt lijkt voor zonne-energie.

Merk op: er is geen enkel probleem als er een hoge boom naast een gebouw staat, zolang het dak niet onder de bomen staat, wordt de schaduw correct verrekend.

Published on: 
19-04-2019