Kan een noordgericht dakdeel score groen 'ideaal' krijgen?

Ja, dat zal soms het geval zijn. Groen (= ideaal) betekent immers niet per se dat elke vierkante meter van dat dakdeel meer dan 1000 kWh zoninstraling per jaar ontvangt. Een groen dakdeel betekent dat minstens 5m² van dat dakdeel een zoninstraling heeft van meer dan 1000 kWh/m²/jaar. En 5 m² is perfect voor het plaatsen van een zonneboiler die kan instaan voor de warmwaterbehoefte voor een gezin van 4. We beweren NIET dat u elk groen dakdeel vol kunt leggen met zonnepanelen!

Als u naar rubriek '2. Ontwerp op uw dak' gaat, zal u op elk groen of geel dakdeel een raster zien. De opvulling met panelen gebeurt steeds in de volgorde van afnemende zoninstraling. Het meest geschikte deel komt dus als eerste aan bod. Klikt u op 'maximaliseer opbrengst' dan ziet u dat noordgerichte dakdelen in principe niet als eerste ingevuld worden. De invulling van zo'n dakdeel beperkt zich in vele gevallen tot één rij panelen net onder de nok.  
Als een noordgericht dakdeel deel uitmaakt van een dak met een zeer 'zachte' helling (wat in de buurt komt van een plat dak) bestaat de mogelijkheid dat een grote oppervlakte van het noordgerichte dakdeel veel zoninstraling ontvangt.

Merk op: bovenaan het scherm net onder de afbeelding van uw dak het tabblad 'zoninstraling' aanklikt, ziet u welke zones veel zon (lichtgekleurde) en welke meer schaduw (grijs) hebben:

Afbeelding zoninstraling op een dak (zonnekaart)

 

Dit gaat ook op voor dakdelen met score geel 'bruikbaar'.

Published on: 
19-04-2019