Toont 'Ontwerp op uw dak’ waar de installateur mijn panelen/collectoren moet plaatsen?

Neen, in stap 2 zijn het aantal panelen/collectoren en het dakdeel een belangrijke insteek, niet de precieze locatie binnen een dakdeel. We geven dus eigenlijk een eerste inschatting van hoeveel panelen in het/elk aanbevolen dakdeel te plaatsen zijn om zo efficiënt mogelijk de gewenste energieproductie te behalen. We starten altijd met het leggen van de panelen/collectoren in het dakdeel dat de meeste zoninstraling heeft en gaan dan (afhankelijk van de nodige installatie-oppervlakte) in de volgorde van afnemende zoninstraling de dakdelen af.

Voor hellende daken start de opvulling van het dakdeel aan de nok van het dak.

Op platte daken plaatst de zonnekaart de installatie automatisch volgens een ideale opstelling: zuidgericht en onder een helling van 15° gelegd.  De zonnekaart houdt bij de plaatsing rekening met een berekende tussenafstand op basis van de paneelgrootte. Ook de opbrengstberekening houdt rekening met deze plaatsing.

De achtergrondkaart ‘zoninstraling’ toont op hoog detailniveau de meest zonnige locaties (lichtgekleurde pixels) voor elk dakdeel op uw dak. Op basis hiervan kan u eventueel zelf de plaatsing van de zonnepanelen in stap 2 aanpassen. Dit kan door panelen te deselecteren (bijv. waar dakramen zitten) en andere te selecteren. 

De (RESCert-)installateur kan de locatie van de panelen verder voor u verfijnen. 
Op de website van RESCert vindt u het overzicht van alle installeurs met een certificaat van bekwaamheid voor:

Published on: 
20-05-2022