Hoe gaat de zonnekaart om met platte daken?

Bij een plat dak stelt de zonnekaart automatisch de ideale plaatsing voor: zuidgerichte panelen, een hellingshoek van 15° en voldoende afstand tussen twee paneelrijen om de schaduw van een rij panelen op de volgende zo veel mogelijk te beperken.

In de opbrengstberekening worden de zoninstralingswaarden met 10% verhoogd om de zoninstraling op een hellend dakvlak te evenaren.

Eventuele meerkosten om de panelen onder een helling te plaatsen zijn niet verrekend in het resultaat.

Published on: 
19-04-2019