Zonneplan

Het zonneplan 2025 omschrijft hoe de doelstellingen voor PV-installaties (zonnepanelen) voor de productie van groene strrom, zoals ze zijn opgenomen in het Regeerakkoord, in de Beleidsnota 2019-2024 en in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, kunnen gerealiseerd worden.

Download het pdf bestandVisienota Zonneplan 2025.pdf (1.02 MB)

barometerRecente cijfers en evoluties in een helder overzicht.

Published on: 
01-12-2020